0903 126 166

Akcia

Ak si zakúpite permanentku na 5 procedúr šiesta je zdarma.

Trvalá akcia

Pre onkologických pacientov zľava na Oxygenoterapiu 50%.

Výhodná ponuka pre firmy a organizácie.

Financovanie služieb je možné aj pomocou sociálneho fondu.

Ak má Vaša organizácia viac ako 20 zamestnancov, musí zamestnávať určitý počet občanov so zdravotným postihnutím. Ak nespĺňa túto podmienku musí zaplatiť štátu povinný odvod vo výške vypočítanej za príslušný rok, alebo ako náhradné plnenie (zák. 5/2004 z.z. § 64, ods.1) objednať služby chráneného pracoviska/dielne.

REHAB studio má štatút chránenej dielne. Organizácia môže tieto prostriedky využiť pre svojich zamestnancov objednaním našich služieb.

V tom prípade už nemusíte platiť odvod štátu a môžete ušetriť aj vy ako ušetrili iné organizácie v roku 2013 až 106 € za každého chýbajúceho invalida.

BONUS pre zamestnancov

  • ak zamestnanec príde na procedúru s rodinným príslušníkom tento má zľavu 10 %
  • ak bude váš zamestnanec chcieť využívať naše služby aj po vyčerpaní darčekových poukážok má trvalú VIP zľavu 10 %.