0903 126 166

REHAB studio

sa zaoberá liečbou, rehabilitáciou, regeneráciou organizmu a posilnením imunity. Pracujeme s certifikovanými lekárskymi a medicínskymi prístrojmi a pomôckami.
Chcete sa zbaviť únavy, stresu a bolesti? Navštívte naše studio a spolu nájdeme riešenie na váš problém.

O nas 1 O nas 2 O nas 3 Sídlime v Poliklinike na Mýtnej 5 v Bratislave.
Pracujeme na objednávky

pondelok – sobota 9:00 – 20:00

telefón: 0903 126 166
e-mail:Výhodná ponuka pre firmy a organizácie.

Financovanie služieb je možné aj pomocou sociálneho fondu.

Ak má Vaša organizácia viac ako 20 zamestnancov, musí zamestnávať určitý počet občanov so zdravotným postihnutím. Ak nespĺňa túto podmienku musí zaplatiť štátu povinný odvod vo výške vypočítanej za príslušný rok, alebo ako náhradné plnenie (zák. 5/2004 z.z. § 64, ods.1) objednať služby chráneného pracoviska/dielne.

REHAB studio má štatút chránenej dielne. Organizácia môže tieto prostriedky využiť pre svojich zamestnancov objednaním našich služieb.

V tom prípade už nemusíte platiť odvod štátu a ešte za každého chýbajúceho invalida ušetríte za rok 2013 pre organizáciu 106 €.